DIAMOND Spa & Clinic

0913 265 333
093 8001972
Số 46, Phố Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội